Otwórz salon kosmetyczny korzystając z dofinansowania unijnego!

Otwórz salon kosmetyczny korzystając z dofinansowania unijnego!

Osoby, które marzą o otwarciu własnego salonu urody, przede wszystkim zastanawiają się skąd wziąć konieczne fundusze, dzięki którym będą mogli rozpocząć lub rozszerzyć swoją działalność. Jedną z możliwości jest skorzystanie z różnych kredytów i pożyczek, oferowanych przez banki i inne punkty. Jednak bardzo ciekawym rozwiązaniem jest skorzystanie z dofinansowania unijnego!  Warto wiedzieć jakie wyjścia mają początkujący przedsiębiorcy.

Skąd pochodzą pieniądze dla salonów urody

Dofinansowanie na otwarcie salonu urody z funduszy unijnych może pochodzić z wielu źródeł. Jedną z możliwości są Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw. Fundusze Rozwoju Regionalnego stworzono, aby wspierały te regiony Unii Europejskiej, które się słabiej rozwijają. Dzięki nim m.in. można otwierać i rozwijać przedsiębiorstwa. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku korzystania z tych funduszy ważny jest wiek osoby, która stara się o dofinansowanie do otwarcia salony kosmetycznego.

Kolejną możliwością jest Program Wiedza Edukacja Rozwój. Środki unijne, które są na niego przeznaczone najczęściej przysługują osobom prywatnym, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i znaleźć nowe miejsce zatrudnienia lub uruchomić biznes.

Ostatnim źródłem dofinansowania ze źródeł unijnych jest są różne fundusze pożyczkowe np. Jeremie (Joint European Resources for Mico – to – Medium Enterprises.  Skierowane są one dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Osoby, które chcą uruchomić swój salon kosmetyczny  mogą przeznaczyć te środki na wiele celów m.in. mogą w ten sposób unowocześnić swój salon poprzez zakup nowych sprzętów, a także poszerzyć jego ofertę itd. Wysokość pożyczek to kwestia indywidualna, zależna od potrzeb osoby, która stara się o wsparcie, a także od tego jakie środki są dostępne w danym momencie.

Salony kosmetyczne spełniające wymagania unijne

Dofinansowanie do sprzętu kosmetycznego można uzyskać z wielu źródeł. Dzięki temu nie jeden początkujący salon kosmetyczny może się rozwinąć i zyskać szerszy zasięg. Jednak, aby podjąć właściwą decyzję należy wziąć pod uwagę kilka kwestii.

Dobrym rozwiązaniem jest zasięgnięcie porady osób, które mają większe doświadczenie, Można też zapoznać się z poradami specjalistów. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firm, które zajmują się pozyskiwaniem funduszy unijnych. Doświadczenie osób, które zajmują się takimi usługami.

Zakładanie nowego salonu kosmetycznego z funduszy unijnych

Chcąc ubiegać się o wsparcie finansowe należy złożyć wniosek o dofinansowanie salonu kosmetycznego. W ten sposób można pozyskać fundusze zarówno na nowy salon jak i na rozwój działającej już firmy.

Jak wspomniano wcześniej duże znaczenie ma wiek osoby, która ubiega się o wsparcie. Jeżeli nie ukończyła ona 29 roku życia, może się starać o dotację. O środku z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą też ubiegać się osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy. Wsparcie można otrzymać m.in. za pośrednictwem lokalnych fundacji i regionalnych centr inicjatyw gospodarczych.

Każda osoba, która stara się o dofinansowanie na mobilny salon kosmetyczny (lub stacjonarny) w pierwszej kolejności otrzyma prognozę sporządzoną indywidualnie dla niego, a następnie będzie skierowany na szkolenie mające wskazać w jaki sposób prowadzić działalność. Maksymalnie można otrzymać kwotę około 20 tys. złotych.

Warto wspomnieć, że nowe salony kosmetyczne mogą także korzystać ze wsparcia polegającego na przyznaniu 6 do 12 miesięcy ulgi w płaceniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Bezzwrotne dotacje

Warto także wspomnieć o bezzwrotnych dotacjach dla początkujących przedsiębiorstw w danych regionach oraz o dotacjach z PRO przeznaczonych na założenie władnego salonu kosmetycznego. Na otrzymanie tego drugiego wsparcia największe szanse ma pięć grup, które ma mniejsze możliwości na rynku pracy. Należą do nich: kobiety, osoby, które osiągnęły 50 rok życia, bezrobotni, niepełnosprawni, osoby, które mają niskie kwalifikacje.

Początkujący przedsiębiorcy, którzy chcą założyć salon kosmetyczny mogą liczyć naprawdę z dużej ilości dofinansowań i wsparć z budżetu unijnego. Warto zainteresować się dostępnymi rozwiązaniami i ubiegać się o to najbardziej korzystne w danej sytuacji. Członkostwo w Unii Europejskiej otwiera przed młodymi przedsiębiorcami dużo możliwości.

Dodaj komentarz